Časopis pre milovníkov mačiek

 

Aktuálne vydanie
 
2. číslo vychádza v decembri 2007
 
 
 
 
 
 

 

Výživa & Zdravie


Renáta Mudríková : Obezita mačiek 2

V prvej časti článku o probléme obezity mačiek (Moja Mačka 1/2007) sme konštatovali, že obezitu možno charakterizovať ako stav nadmerného ukladania energie vo forme tukového tkaniva. Obezita nepriaznivo vplýva na celkový zdravotný stav a skracuje dĺžku života mačky. Zdravotné ťažkosti sa začínajú prejavovať pri zvýšení jej hmotnosti o 15% nad ideálny stav. V tejto časti sa dozviete o účinných možnostiach jej liečby.

Základom prevencie pred obezitou je udržiavanie mačky v správnej telesnej kondícii už od jej útleho veku. Aktuálnu telesnú kondíciu mačky je možné stanoviť na základe viacerých kritérií. Vari najčastejším kritériom je telesná hmotnosť, ktorá je síce objektívnym údajom, ale jej interpretácia je veľmi subjektívna...

Celý článok si môžete prečítať v 2.čísle časopisu Moja Mačka.

Späť na obsah čísla